Seriearkivet • The Comics Archive

Sedan • 2003 • Since

Stödmedlem 2024

Stödmedlem 2024

480 kr6000 kr

Som stödmedlem så stödjer jag Seriearkivets verksamhet med en valfri årlig medlemsavgift, dock lägst 480 kr per år. Om du vill betala mer än de allternativ som finns, så kan man öka beloppet genom att öka antalet också.

Artikelnr: Medlem-2024 Kategori:

Beskrivning

Som stödmedlem så stödjer jag Seriearkivets verksamhet med en valfri årlig medlemsavgift, dock lägst 480 kr per år. Om du vill betala mer än de allternativ som finns, så kan man öka beloppet genom att öka antalet också.

Syfte

Seriearkivet har till uppgift att samla in, dokumentera, bevara och förmedla seriemediets historia i Sverige. Detta sker genom insamling av material och information, förvaring, vård, registrering och presentation av material och information i arkivets samlingar. Arkivet ska väcka och stödja intresse för seriemediets historia och samverka med vetenskapliga institutioner, kulturarvsinstitutioner och föreningar nationellt och internationellt. Samlingarna är tillgängliga för donatorer, forskare, förlag och andra intresserade.

Om medlemskap

Ordinarie medlemskap är öppet för donator som har överlämnat betydande material till Seriearkivet och där avtal med donator har upprättats. Stödjande medlemskap är öppet för organisation eller företag samt för enskild person som stödjer arkivets ändamål. Skriftlig ansökan om medlemskap ställs till styrelsen. En stödjande medlem har yttranderätt, men ej rösträtt vid årsmöte.